การเปิดเผยการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Trend Micro Security

 • Solution ID:1123725
 • Last Updated:Sep. 04, 2019 12:06 PM (PST)
 • Applies to:Trend Micro Security for Microsoft Edge - All;
 • Data Collection Disclosure | Trend Micro Security for Microsoft Edge | Thai

Trend Micro Security ประกอบด้วยโมดูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro สามารถดูข้อมูลและคำแนะนำอย่างละเอียดด้านล่าง สำหรับการเลือกไม่เข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยปิดใช้งานโมดูลที่เจาะจง สำหรับโมดูลที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้นั้น ระบุไว้ด้านล่าง:


การเก็บรวบรวมเริ่มต้น

Trend Micro Security จะเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการฟังก์ชันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้น คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ Trend Micro เข้าถึงข้อมูลนี้ คุณควรถอนการติดตั้งและหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


การจัดการสิทธิ์การใช้งาน
คำอธิบาย

การจัดการสิทธิ์การใช้งานจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อระบุบัญชีของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุน

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
ชื่อ
นามสกุล

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

มีผลกับลูกค้าใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบเต็ม ซึ่งเลือกสร้าง Trend Micro Account โดยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวระหว่างการติดตั้งเท่านั้น

[กลับสู่ด้านบน]


การติดตั้ง
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้ในการระบุคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Trend Micro

อยู่ IP
ที่อยู่ MAC
BSSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ชื่อคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดอย่าติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


คุณลักษณะที่กำหนดค่าได้

Trend Micro Security ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติไปยัง Trend Micro ซึ่งบางส่วนของข้อมูลนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่ง คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะใดๆ ต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro


การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Trend Micro

URL เว็บไซต์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้สามารถปิดใช้งานได้ใน 3 วิธี:

 • การตั้งค่าคอนโซล Trend Micro Security

  ไอคอนส่วนขยาย Trend Micro Security > การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ > เปิด/ปิด

  Web Threat Protection

  Turn ON/OFF

 • การตั้งค่าคอนโซล Trend Micro Security

  ไอคอนส่วนขยาย Trend Micro Security > เมนู > การตั้งค่า > การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ > เปิด/ปิด

  Web Threat Protection

  Turn ON/OFF

 • การตั้งค่าส่วนขยาย Edge

  การตั้งค่าและอื่นๆ > ส่วนขยาย > Trend Micro Security > เปิด/ปิด

  Extensions

  Turn ON/OFF

[กลับสู่ด้านบน]

การบันทึกรหัสผ่าน
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานและประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับ

หากผู้ใช้ไม่ต้องการให้ Password Manager เก็บรวบรวมข้อมูลที่เข้ารหัสของตน ผู้ใช้ไม่ควรคลิกปุ่ม “บันทึกทันที” เมื่อกล่องโต้ตอบปรากฏขึ้น และควรปิดกล่องโต้ตอบนี้

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Trend Micro

URL ข้อความธรรมดา
ข้อมูลผู้ใช้ (ID การเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของผู้ใช้ที่เข้ารหัส รหัสผ่านที่เข้ารหัส)

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้สามารถปิดใช้งานได้ใน 3 วิธี:

 • การตั้งค่าคอนโซล Trend Micro Security

  ไอคอนส่วนขยาย Trend Micro Security > Password Manager > เปิด/ปิด

  Password Manager

  Turn ON/OFF

 • การตั้งค่าคอนโซล Trend Micro Security

  ไอคอนส่วนขยาย Trend Micro Security > เมนู > การตั้งค่า > Password Manager > เปิด/ปิด

  Password Manager

  Turn ON/OFF

 • การตั้งค่าส่วนขยาย Edge

  การตั้งค่าและอื่นๆ > ส่วนขยาย > Trend Micro Security > เปิด/ปิด

  Extensions

  Turn ON/OFF

[กลับสู่ด้านบน]

แบ่งปันข้อมูลผู้ใช้กับ Trend Micro
คำอธิบาย

ID สิทธิ์การใช้งานผลิตภัณฑ์ , GUID สิทธิ์การใช้งาน, SPN GUID, Titanium GUID และหมายเลขประจำผลิตภัณฑ์ จะใช้ในการช่วยเราเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบุชื่อกับพฤติกรรมของผู้ใช้

Trend Micro ใช้ข้อมูลที่เชื่อมโยงนี้ในการปรับแต่งประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณและออกแบบคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อปกป้องลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ส่งไปยัง Trend Micro

GUID สิทธิ์การใช้งาน
SPN GUID
หมายเลขประจำผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • เปิดใช้ครั้งแรก > ความเป็นส่วนตัวและการเปิดเผยข้อมูลเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล > ข้าพเจ้าตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลการใช้งานของผู้ใช้เพื่อช่วยปรับปรุงแอปนี้

  I agree to share user usage data to help improve this app

 • ไอคอนส่วนขยาย Trend Micro Security > เมนู > การตั้งค่า > ช่วยปรับปรุง Trend Micro Security > เปิด/ปิด

  Help Improve Trend Micro Security

[กลับสู่ด้านบน]

 

โซลูชันที่เกี่ยวข้อง:
DCN ที่เกี่ยวข้องหมายเหตุ
การเปิดเผยการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Password Manager สำหรับ Desktop v5.x Trend Micro Security ไม่ได้ให้บริการคุณลักษณะต่อไปนี้ของ Password Manager: ไฟล์บันทึกการแก้ไขปัญหา