ประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Trend Micro Maximum Security

 • Solution ID:1120457
 • Last Updated:Aug. 09, 2018 7:36 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019;
 • ประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ | Maximum Security | Thai

Trend Micro Maximum Security ประกอบด้วยโมดูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro สามารถดูข้อมูลและคำแนะนำอย่างละเอียดด้านล่าง สำหรับการเลือกไม่เข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยปิดใช้งานโมดูลที่เจาะจง สำหรับโมดูลที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้นั้น ระบุไว้ด้านล่าง:Google Analytics
คำอธิบาย

ข้อมูล Google Analytics จะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


การติดตั้ง
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดในการติดตั้งและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


การจัดการสิทธิ์การใช้งาน
คำอธิบาย

การจัดการสิทธิ์การใช้งานจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อระบุบัญชีของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

รหัสผ่าน, ที่อยู่อีเมล, ชื่อ, นามสกุล, ชื่อคอมพิวเตอร์, ที่อยู่ทางกายภาพ, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่ IP, ที่อยู่ Mac

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


Smart Protection Network
คำอธิบาย

เราประมวลผลข้อมูลเพื่อปรับปรุงความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของเรา

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro จะควบคุมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยคุณลักษณะต่อไปนี้:

แถบเครื่องมือของ Trend Micro, การสแกนด้วยตนเอง/การสแกนตามกำหนดการ, สแกนขณะใช้งานจริง, การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่, การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ, การป้องกันการโจมตีข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์, ส่วนขยายไฟร์วอลล์, แถบเครื่องมือของโปรแกรมป้องกันสแปม และมี:
-บันทึกการตรวจจับมัลแวร์ทั้งหมด
-การลบไฟล์อย่างปลอดภัย - ชื่อไฟล์ที่ลบทิ้ง
-ส่วนแนะนำการใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi - ชื่อ ap, ap ID, ap MAC, NIC ID, ชื่อ NIC, NIC MAC ที่ตรวจพบ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]


ป้องกันอุปกรณ์อื่น
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ตรวจพบเครื่องใดได้รับการปกป้องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro

ห้ามสแกนเครือข่ายของคุณโดยใช้ป้องกันอุปกรณ์อื่น หากคุณไม่ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Trend Micro

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

BSSID เกตเวย์, ที่อยู่ Mac ของเกตเวย์, ที่อยู่ Mac, ที่อยู่ IP, ชื่อและที่อยู่ bluetooth, ชื่อโฮสต์, ชื่อและ ID คอมพิวเตอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • OPTION 1: หน้าต้อนรับ

  หน้าต้อนรับ

 • OPTION 2: คอนโซลหลัก > อุปกรณ์ > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

  ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

 • OPTION 3: คอนโซลหลัก > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

  สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

 • ป็อปอัพ :

  ป็อปอัพ

  ป็อปอัพ

[กลับสู่ด้านบน]


การปรับปรุงที่ทำงานอยู่
คำอธิบาย

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่จะเก็บรวบรวมข้อมูล IP เพื่อช่วยให้ Trend Micro ทราบว่าอุปกรณ์นี้มีการป้องกันล่าสุดจากมัลแวร์ตัวล่าสุดหรือไม่

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์
คำอธิบาย

ชื่อไฟล์ที่ตรวจพบใช้ในการสร้างรายงานการสแกนสำหรับลูกค้า

ชื่อผู้ใช้จะใช้ในการสร้างและส่งรายงานทางอีเมลไปยังลูกค้า

ข้อมูลที่อยู่ IP จัดเก็บไว้เพื่อเป็นข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

บัญชี (ที่อยู่อีเมล), ชื่อผู้ใช้, ชื่อไฟล์ที่เป็นอันตรายบน One Drive และ Dropbox, ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > ข้อมูล > ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์ > เปิด

  ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์ > เปิด

  ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์

  ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์

  ห้ามลงชื่อเข้าใช้ตรวจสอบที่เก็บข้อมูลออนไลน์ หรือคลิกปุ่ม เริ่มสแกน หากคุณไม่ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]


ความคิดเห็นอัตโนมัติสำหรับบันทึกข้อผิดพลาด
คำอธิบาย

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของลูกค้า

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องของผลิตภัณฑ์และไฟล์ Dump, ข้อมูลระบบ, ไฟล์บันทึกกิจกรรมระบบของ Windows, ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


ตรวจสอบสภาพการทำงานพีซีและพฤติกรรมของผู้ใช้
คำอธิบาย

เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับประสิทธิภาพอุปกรณ์ของลูกค้าให้เหมาะสมและออกแบบคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมแก่ลูกค้า

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC, ชื่อไฟล์, ข้อมูลระบบ, การตั้งค่าผลิตภัณฑ์, ที่อยู่ IP, ชื่อบลูทูธ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > ตรวจสอบสภาพการทำงานพีซี

  ตรวจสอบสภาพการทำงานพีซี

 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]


แถบเครื่องมือของ Trend Micro
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อให้ Trend Micro สามารถวิเคราะห์ URL เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

URL ที่ไม่มีการจัดอันดับ, ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว

 • การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม

[กลับสู่ด้านบน]


การสแกนด้วยตนเอง/การสแกนตามกำหนดเวลา
คำอธิบาย

การสแกนด้วยตนเองและตามกำหนดเวลาใช้ในการตรวจจับภัยคุกคามในอุปกรณ์ของผู้ใช้ ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อปรับปรุงการตรวจจับภัยคุกคามและสร้างรายงานการสแกน

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรสแกนอุปกรณ์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ชื่อไฟล์และพาธแบบเต็ม, ที่อยู่ IP, URL เดิม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • การสแกนด้วยตนเอง:
  • OPTION 1: คอนโซลหลัก > ไอคอนลูกศร > การสแกนด่วน / การสแกนแบบสมบูรณ์ / การสแกนแบบกำหนดเอง

   การสแกนด่วน / การสแกนแบบสมบูรณ์ / การสแกนแบบกำหนดเอง

  • OPTION 2: ทางลัดของ Trend Micro > สแกนเดี๋ยวนี้

   สแกนเดี๋ยวนี้

  • OPTION 3: เมนูแบบหล่นลง

   เมนูแบบหล่นลง

 • การสแกนตามกำหนดเวลา: คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การสแกนตามกำหนดเวลา > "จัดการสแกนตามกำหนดการให้กับคอมพิวเตอร์”

  ัดการสแกนตามกำหนดการให้กับคอมพิวเตอร์

[กลับสู่ด้านบน]


สแกนตามการใช้งานจริง

สแกนหาภัยคุกคามเมื่อเปิด บันทึก หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสงสัย

คำอธิบาย

ข้อมูลได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อสร้างฐานความรู้ในการเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, ที่อยู่ IP, URL เดิม, ไฟล์ที่น่าสงสัย, ตัวจัดกำหนดการงาน, ข้อมูล WMI, ชื่อกลุ่มเครือข่าย

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > ค่ากำหนดการสแกน > สแกนหาภัยคุกคามเมื่อเปิด บันทึก หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสงสัย

  สแกนหาภัยคุกคามเมื่อเปิด บันทึก หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่น่าสงสัย

[กลับสู่ด้านบน]

เปิดใช้งานการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อป้องกันภัยคุกคามใหม่หรือที่ไม่รู้จัก

คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้สำหรับการเรียนรู้ด้วยเครื่องจะถูกนำมาใช้เพื่อระบุว่าไฟล์เป็นอันตรายหรือไม่และเพื่อปรับแต่งตรรกะของเอ็นจิ้นของเรารวมทั้งการกำหนดรูปแบบ

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, URL, พาธ, ชื่อโดเมน, ชื่อบัญชี

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > ค่ากำหนดการสแกน > เปิดใช้งานการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อป้องกันภัยคุกคามใหม่หรือที่ไม่รู้จัก

  เปิดใช้งานการเรียนรู้ด้วยเครื่องเพื่อป้องกันภัยคุกคามใหม่หรือที่ไม่รู้จัก

[กลับสู่ด้านบน]

สำรองข้อมูลไฟล์ที่เข้ารหัสหรือดัดแปลงโดยโปรแกรมที่น่าสงสัย

คำอธิบาย

เราเก็บรวบรวมข้อมูลนี้เพื่อปรับปรุงโซลูชันของเราและจัดทำรายงานแก่ลูกค้า

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ชื่อไฟล์ที่ถูกคืนค่า

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > ค่ากำหนดการสแกน > สำรองข้อมูลไฟล์ที่เข้ารหัสหรือดัดแปลงโดยโปรแกรมที่น่าสงสัย

  สำรองข้อมูลไฟล์ที่เข้ารหัสหรือดัดแปลงโดยโปรแกรมที่น่าสงสัย

[กลับสู่ด้านบน]


การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่
คำอธิบาย

การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่ จะตรวจสอบกิจกรรมของระบบในแบบเรียลไทม์ และดำเนินการเมื่อกิจกรรมของระบบละเมิดนโยบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

คีย์รีจิสทรี, ค่ารีจิสทรี, URL

ชชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, ที่อยู่ IP, URL เดิม, ชื่อกลุ่มเครือข่าย

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > ค่ากำหนดการสแกน > ตรวจสอบว่าโปรแกรมพยายามเปลี่ยนการตั้งค่าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจคุกคามต่อความปลอดภัยของคุณหรือไม่

  ตรวจสอบว่าโปรแกรมพยายามเปลี่ยนการตั้งค่าระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งอาจคุกคามต่อความปลอดภัยของคุณหรือไม่

[กลับสู่ด้านบน]


การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP, URL, ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, URL เดิม, ชื่อกลุ่มเครือข่าย

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > ภัยคุกคามทางเว็บ > สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

  สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

[กลับสู่ด้านบน]


การป้องกันการโจมตีข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์
คำอธิบาย

วิเคราะห์ URL ที่เป็นอันตรายและสคริปต์ที่เป็นอันตรายในเว็บเพจ

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

URL

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > ภัยคุกคามทางเว็บ >ป้องกัน Internet Explorer, Firefox และ Chrome จากการเรียกใช้สคริปต์ที่เป็นอันตรายบนเว็บไซต์ที่ติดไวรัส

  ป้องกัน Internet Explorer, Firefox และ Chrome จากการเรียกใช้สคริปต์ที่เป็นอันตรายบนเว็บไซต์ที่ติดไวรัส

[กลับสู่ด้านบน]


ส่วนขยายไฟร์วอลล์
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยส่วนขยายไฟร์วอลล์จะใช้เพื่อเพิ่มความแม่นยำและอัตราการตรวจจับของกฎรูปแบบแต่ละกฎ

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

IP ต้นทางและหมายเลขพอร์ต, IP ปลายทางและหมายเลขพอร์ต

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > เครือข่าย > เปิดใช้งานส่วนขยายไฟร์วอลล์เพื่อเพิ่มการปกป้องจาก ไฟร์วอลล์ Windows และตรวจสอบหาโปรแกรม botnet ต่างๆ ที่อาจขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการควบคุมระยะไกล

  เปิดใช้งานส่วนขยายไฟร์วอลล์เพื่อเพิ่มการปกป้องจาก ไฟร์วอลล์ Windows และตรวจสอบหาโปรแกรม botnet ต่างๆ ที่อาจขโมยข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณได้ด้วยการควบคุมระยะไกล

[กลับสู่ด้านบน]


เครื่องมือสนับสนุน
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้เครื่องมือสนับสนุนในการรายงานปัญหา

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro, โมดูล, ข้อมูลระบบ, ชื่ออุปกรณ์, ชื่อบัญชี, พาธของไฟล์, ไฟล์ที่น่าสงสัยที่ตรวจพบ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องในแท็บ "(A) แก้จุดบกพร่อง"

  (A) แก้จุดบกพร่อง

  (A) แก้จุดบกพร่อง


  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกที่น่าสงสัยในแท็บ "(B) ภัยคุกคาม"

  (B) ภัยคุกคาม

  (B) ภัยคุกคาม

[กลับสู่ด้านบน]


รหัสผ่านเดี่ยว
คำอธิบาย

ข้อมูลรหัสผ่านใช้เพื่ออนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงการตั้งค่าและระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ Trend Micro ของตน

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่านเดี่ยว

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่าอื่นๆ > รหัสผ่าน

  รหัสผ่านเดี่ยว

[กลับสู่ด้านบน]


แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม
คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้สำหรับ คะแนนอีเมลฟิชชิ่ง.

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

อีเมลสแปม, อีเมลที่ผู้ใช้รายงานว่าไม่ใช่สแปม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > สแปมและไฟล์จากอีเมล

  แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

[กลับสู่ด้านบน]