ประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ Trend Micro Maximum Security

 • Solution ID:1120457
 • Last Updated:Sep. 19, 2019 6:31 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019, 2020;
 • ประกาศเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลของ | Maximum Security | Thai

Trend Micro Maximum Security ประกอบด้วยโมดูลต่อไปนี้ ซึ่งอาจทำให้มีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro สามารถดูข้อมูลและคำแนะนำอย่างละเอียดด้านล่าง สำหรับการเลือกไม่เข้าร่วมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยปิดใช้งานโมดูลที่เจาะจง สำหรับโมดูลที่ไม่สามารถปิดใช้งานได้นั้น ระบุไว้ด้านล่าง:การเก็บรวบรวมเริ่มต้น

Trend Micro Maximum Security จะเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ ซึ่งบางส่วนอาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ ข้อมูลนี้จำเป็นต้องถูกเก็บรวบรวมเพื่อให้บริการฟังก์ชันความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์นี้ ดังนั้น คุณไม่สามารถปิดใช้งานคุณลักษณะเหล่านี้ได้ หากคุณไม่ต้องการให้ Trend Micro เข้าถึงข้อมูลนี้ คุณควรถอนการติดตั้งและหยุดใช้งานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว


Google Analytics
คำอธิบาย

ข้อมูล Google Analytics จะนำไปใช้ในการปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


การติดตั้ง
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้ในการแก้ไขปัญหาเมื่อมีข้อผิดพลาดในการติดตั้ง และเพื่อระบุคอมพิวเตอร์และสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณอย่างเหมาะสมเพื่อให้การสนับสนุนที่ดียิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่อง
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC
BSSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ชื่อคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดอย่าติดตั้งโปรแกรมในอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


การจัดการสิทธิ์การใช้งาน
คำอธิบาย

การจัดการสิทธิ์การใช้งานจะใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้เพื่อระบุบัญชีของลูกค้า สำหรับวัตถุประสงค์ในการให้บริการสนับสนุน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
ชื่อ
นามสกุล
ชื่อคอมพิวเตอร์
ที่อยู่จริง (ญี่ปุ่น)
หมายเลขโทรศัพท์ (ญี่ปุ่น)
วันเกิด (ญี่ปุ่น)
ที่อยู่ IP
ที่อยู่ MAC

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

มีผลกับลูกค้าใหม่ที่มีสิทธิ์การใช้งานแบบเต็ม ซึ่งเลือกสร้าง Trend Micro Account โดยใช้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวระหว่างการติดตั้งเท่านั้น

[กลับสู่ด้านบน]


การปรับปรุงที่ทำงานอยู่
คำอธิบาย

การปรับปรุงที่ทำงานอยู่จะเก็บรวบรวมข้อมูล IP เพื่อช่วยให้ Trend Micro ทราบว่าอุปกรณ์นี้มีการป้องกันล่าสุดจากมัลแวร์ตัวล่าสุดหรือไม่

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


ความคิดเห็นอัตโนมัติสำหรับบันทึกข้อผิดพลาด
คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการแก้ไขปัญหาที่พบระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องและบันทึกข้อมูลความล้มเหลวของผลิตภัณฑ์
ข้อมูลระบบ
ไฟล์บันทึกเหตุการณ์ของระบบ Windows
ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ

คุณลักษณะนี้ไม่สามารถปิดใช้งานได้ หากคุณไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนี้ โปรดถอนการติดตั้งโปรแกรมออกจากอุปกรณ์ของคุณ

[กลับสู่ด้านบน]


คุณลักษณะที่กำหนดค่าได้

Trend Micro Maximum Security ประกอบด้วยคุณลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งอาจเก็บรวบรวมและส่งข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ บางส่วนของข้อมูลนี้อาจถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่งหลังจากติดตั้ง/เปิดใช้งานผลิตภัณฑ์ คุณสามารถปิดใช้งานคุณลักษณะใดๆ ต่อไปนี้ได้ทุกเมื่อ เพื่อป้องกันการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง Trend Micro


ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro
คำอธิบาย

การใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Smart Protection Network ช่วยให้ Trend Micro สามารถระบุและจัดการภัยคุกคามใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro จะควบคุมข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมโดยคุณลักษณะต่อไปนี้
- การสแกนด้วยตนเอง
- การสแกนตามกำหนดเวลา
- สแกนตามการใช้งานจริง
- การตรวจสอบสิ่งที่ใช้งานอยู่
- การป้องกันการโจมตีข้อบกพร่องของเบราว์เซอร์
- ส่วนขยายไฟร์วอลล์

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

บันทึกการตรวจจับมัลแวร์ (ชื่อไฟล์, พาธของไฟล์, ที่อยู่ IP, URL, คีย์รีจิสทรี, ค่ารีจิสทรี, ชื่อ/พาธของโปรแกรมที่ตรวจพบ)
บันทึกไฟร์วอลล์ (IP ต้นทางและหมายเลขพอร์ต, IP ปลายทางและหมายเลขพอร์ต)
การลบไฟล์อย่างปลอดภัย - ชื่อไฟล์ที่ลบแล้ว
บันทึกส่วนแนะนำการใช้เชื่อมต่อ Wi-Fi (ชื่อแอพที่ตรวจพบ, ID ของแอพ, MAC ของแอพ, ID ของ NIC, ชื่อของ NIC, ที่อยู่ MAC ของ NIC)

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลภัยคุกคามร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]


ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro
คำอธิบาย

Trend Micro ใช้ข้อมูลนี้ในการปรับแต่งประสิทธิภาพอุปกรณ์ของคุณและออกแบบคุณลักษณะใหม่ๆ เพื่อปกป้องลูกค้าของเรามากยิ่งขึ้น

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
ชื่อไฟล์
ข้อมูลระบบ
การตั้งค่าผลิตภัณฑ์
ที่อยู่ IP
การตั้งค่าเบราว์เซอร์
แอพพลิเคชั่นที่ติดตั้งไว้
กระบวนการที่ทำงานอยู่
UI ผลิตภัณฑ์ที่แสดง
การโต้ตอบของผู้ใช้กับ UI ผลิตภัณฑ์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่าอื่นๆ > Smart Protection Network > ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

  ใช้ข้อมูลประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร์ร่วมกับ Trend Micro

[กลับสู่ด้านบน]


การป้องกันภัยคุกคามทางเว็บ
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มอัตราการตรวจจับและลดสัญญาณเตือนที่ผิดพลาด

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ IP
URL
ชื่อไฟล์
พาธของไฟล์
URL เดิม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > ภัยคุกคามทางเว็บ > สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

  สกัดกั้นเว็บไซต์ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นอันตราย

[กลับสู่ด้านบน]


ป้องกันอุปกรณ์อื่น
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ทราบว่าอุปกรณ์ที่ตรวจพบเครื่องใดได้รับการปกป้องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro

ห้ามสแกนเครือข่ายของคุณโดยใช้ป้องกันอุปกรณ์อื่น หากคุณไม่ต้องการส่งข้อมูลไปยัง Trend Micro

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่ MAC
SSID ของเกตเวย์
ที่อยู่ MAC ของเกตเวย์
ที่อยู่ IP
ชื่อโฮสต์

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • หน้าต้อนรับ

  หน้าต้อนรับ

 • คอนโซลหลัก > อุปกรณ์ > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

  ป้องกันอุปกรณ์อื่น > เลือก

 • คอนโซลหลัก > ป้องกันอุปกรณ์อื่น > สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

  สแกนเครือข่ายของคุณเพื่อค้นหาอุปกรณ์

 • ป็อปอัพ :

  ป็อปอัพ

  ป็อปอัพ

[กลับสู่ด้านบน]


แถบเครื่องมือของ Trend Micro
คำอธิบาย

ข้อมูลนี้ได้รับการเก็บรวบรวมเพื่อให้ Trend Micro สามารถวิเคราะห์ URL เหล่านี้เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

URL ที่ไม่มีการจัดอันดับ, ที่อยู่ IP

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  ตัวตรวจสอบความเป็นส่วนตัว

 • การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม: คอนโซลหลัก > ความเป็นส่วนตัว > การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม > กำหนดค่า

  แถบเครื่องมือของ Trend Micro

  การปกป้องสำหรับเครือข่ายสังคม

[กลับสู่ด้านบน]


เครื่องมือสนับสนุน
คำอธิบาย

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจะถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาของผู้ใช้

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้เครื่องมือการสนับสนุนเพื่อรายงานปัญหา

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องจากผลิตภัณฑ์ Trend Micro
โมดูล
ข้อมูลระบบ
ชื่ออุปกรณ์
ชื่อบัญชี
พาธของไฟล์
ไฟล์ที่น่าสงสัยที่ตรวจพบ

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกการแก้จุดบกพร่องในแท็บ "(A) แก้จุดบกพร่อง"

  (A) แก้จุดบกพร่อง

  (A) แก้จุดบกพร่อง


  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

  ผู้ใช้สามารถเลือกให้ส่งข้อมูลไฟล์บันทึกไปยัง Trend Micro โดยอัตโนมัติ

 • คอนโซลเครื่องมือสนับสนุน - สำหรับการเก็บรวบรวมไฟล์บันทึกที่น่าสงสัยในแท็บ "(B) ภัยคุกคาม"

  (B) ภัยคุกคาม

  (B) ภัยคุกคาม

[กลับสู่ด้านบน]


รหัสผ่านเดี่ยว
คำอธิบาย

ข้อมูลรหัสผ่านใช้ในการอนุญาตให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงการตั้งค่าผลิตภัณฑ์และระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลของ Trend Micro

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรตั้งค่าการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ที่อยู่อีเมล
รหัสผ่าน
คำใบ้รหัสผ่าน

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การตั้งค่าอื่นๆ > รหัสผ่าน

  รหัสผ่านเดี่ยว

[กลับสู่ด้านบน]


แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม
คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้สำหรับ คะแนนอีเมลฟิชชิ่ง.

หากไม่ต้องการให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

อีเมลสแปม
อีเมลที่ผู้ใช้รายงานว่าไม่ใช่สแปม

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • คอนโซลหลัก > การตั้งค่า > การควบคุมอินเทอร์เน็ตและอีเมล > สแปมและไฟล์จากอีเมล

  แถบเครื่องมือการป้องกันสแปม

[กลับสู่ด้านบน]


ตัวขจัดการฉ้อโกง
คำอธิบาย

ข้อมูลอีเมลใช้ในการตรวจจับเมลสแกมและเมลอันตราย

หากต้องการเลือกไม่ใช้การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ใช้ไม่ควรใช้คุณลักษณะนี้

ข้อมูลที่ถูกส่งไปยัง Trend Micro

ผู้ส่งอีเมล
ชื่อเรื่องอีเมล
เนื้อหาอีเมล

ตำแหน่งการกำหนดค่าคุณลักษณะ
 • ตัวขจัดการฉ้อโกง

  Enable Fraud Buster

 • สแกนความปลอดภัย

  Security Scan

 • ดูรายละเอียด

  Check Evidence

[Back to top]