Trend Micro Maximum Security Datainsamlingsmeddelande

 • Solution ID:1120454
 • Last Updated:Aug. 09, 2018 6:51 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019;
 • Datainsamlingsmeddelande | Maximum Security | Swedish

Trend Micro Maximum Security innehåller följande moduler som kan orsaka att motsvarande personuppgifter överförs till Trend Micro.

Nedan finns detaljerad information och instruktioner för hur du väljer bort insamlandet av personuppgifter genom att avaktivera specifika moduler.

Moduler som inte kan avaktiveras visas nedan:Google Analytics
Beskrivning

Google Analytics-data används för att förbättra användarupplevelsen.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

IP-adress

Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Om du inte vill att denna information ska samlas in ska du avinstallera programmet från din enhet.

[Tillbaka till toppen]


Installation
Beskrivning

Informationen används för felsökning när ett installationsfel inträffar och för att förbättra användarupplevelsen.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Felsökningsloggar för produkter
IP-adress

Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Om du inte vill att denna information ska samlas in ska du avinstallera programmet från din enhet.

[Tillbaka till toppen]


Licenshantering
Beskrivning

Vid licenshantering används de insamlade uppgifterna för att identifiera kundernas konton i supportsyfte.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Lösenord
E-postadress
Förnamn
Efternamn
Datornamn
Fysisk adress
Telefonnummer
IP-adress
Mac-adress

Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Om du inte vill att denna information ska samlas in ska du avinstallera programmet från din enhet.

[Tillbaka till toppen]


Smart Protection Network
Beskrivning

Vi behandlar informationen för att förbättra användbarheten hos våra produkter.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Skicka information om hot till Trend Micro kontrollerar insamlade data med hjälp av följande funktioner:

Trend Micro Toolbar
Manuell sökning/schemalagd genomsökning
Realtidssökning
Aktiv övervakning
Skydd mot webbhot
Förhindrande av kryphål i webbläsare
Firewall Booster
Verktygsfält mot spam och inkluderar:
- Alla poster för upptäckt av skadlig kod
- Secure Erase – borttaget filnamn
- Wi-Fi Advisor – upptäckt AP-namn, AP-ID, AP-MAC, NIC-ID, NIC-namn, NIC MAC

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Övriga inställningar > Smart Protection Network > Skicka information om hot till Trend Micro

  Skicka information om hot till Trend Micro

[Tillbaka till toppen]


Skydda en annan enhet
Beskrivning

Denna information används för att underrätta användarna om vilka upptäckta enheter som skyddas av Trend Micro-produkter.

Sök inte igenom ditt nätverk med Skydda en annan enhet om du inte vill överföra data till Trend Micro.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Gateway-BSSID
Gateway-MAC-adress
MAC-adress
IP-adress
Bluetooth-namn och -adress
Värdnamn
datornamn och -ID

Plats för funktionskonfigurering
 • OPTION 1: Välkomstsida

  Välkomstsida

 • OPTION 2: Huvudfönster > Enhet > Skydda en annan enhet > Välj

  Skydda en annan enhet > Välj

 • OPTION 3: Huvudfönster > Skydda en annan enhet > skanna ditt nätverk för att hitta enheter

  skanna ditt nätverk för att hitta enheter

 • Popupfönster:

  Popupfönster

  Popupfönster

[Tillbaka till toppen]


Aktiv uppdatering
Beskrivning

Aktiv uppdatering samlar in ID-data så att Trend Micro kan se om denna enhet har det senaste skyddet mot skadlig kod.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

IP-adress

Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Om du inte vill att denna information ska samlas in ska du avinstallera programmet från din enhet.

[Tillbaka till toppen]


Skanner för Molnlagring
Beskrivning

Det upptäckta filnamnet används för att skapa genomsökningsrapporter för kunderna.

Användarnamnet används för att skapa och skicka e-postrapporter till kunder.

IP-adressinformation lagras endast som referens.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Konto (e-postadress)
Användarnamn, skadliga filers namn på One Drive och Dropbox
IP-adress

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Data > Skanner för Molnlagring > Öppna

  Skanner för Molnlagring > Öppna

  Skanner för Molnlagring

  Skanner för Molnlagring

  Logga inte in på Skanner för Molnlagring eller klicka på knappen Starta genomsökning om du inte vill överföra data till Trend Micro.

[Tillbaka till toppen]


Automatisk feedback – fellogg
Beskrivning

Vi använder dessa data för att felsöka kundernas problem.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Felsökningsloggar och -dumpar för produkter
Systeminformation
Loggar för Windows-systemhändelser
IP-adress

Plats för funktionskonfigurering

Denna funktion kan inte avaktiveras.

Om du inte vill att denna information ska samlas in ska du avinstallera programmet från din enhet.

[Tillbaka till toppen]


Hälsokontroll av PC och användarbeteende
Beskrivning

Vi använder dessa data för att optimera kundernas enheters prestanda och utforma nya funktioner för att ge ytterligare hjälp till våra kunder.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

MAC-adress
Filnamn
Systeminformation
Produktinställningar
IP-adress
Bluetooth-namn

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Hälsokontroll av PC

  Hälsokontroll av PC

 • Huvudfönster > Övriga inställningar > Smart Protection Network > Skicka information om datorns prestanda till Trend Micro

  Skicka information om datorns prestanda till Trend Micro

[Tillbaka till toppen]


Trend Micro Toolbar
Beskrivning

Data samlas in så att Trend Micro kan analysera dessa URL:er för att kontrollera om de är säkra.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Obetygsatt URL
IP-adress

Plats för funktionskonfigurering
 • Sekretesskanner: Huvudfönster > Sekretess > Sekretesskanner > Konfigurera

  Trend Micro Toolbar

  Sekretesskanner

 • Skydd för sociala nätverk: Huvudfönster > Sekretess > Skydd för sociala nätverk > Konfigurera

  Trend Micro Toolbar

  Skydd för sociala nätverk

[Tillbaka till toppen]


Manuell sökning / Chemalagd genomsökning
Beskrivning

Manuella sökningar och schemalagda genomsökningar används för att upptäcka hot på användarnas enheter.

Data samlas in för att förbättra hotupptäckt och skapa genomsökningsrapporter.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte genomsöka sina enheter.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Filnamn och fullständig sökväg
IP-adress
Ursprunglig URL

Plats för funktionskonfigurering
 • Manuell sökning:
  • OPTION 1: Huvudfönster > Pilikon > Snabbgenomsökning/Full genomsökning/Anpassad genomsökning

   Snabbgenomsökning/Full genomsökning/Anpassad genomsökning

  • OPTION 2: Trend Micro-genväg > Sök nu

   Sök nu

  • OPTION 3: Listrutemeny

   Listrutemeny

 • Schemalagd genomsökning: Huvudfönster > Inställningar > Schemalagda genomsökningar > ”Utför en schemalagd genomsökning av datorn”

  Utför en schemalagd genomsökning av datorn

[Tillbaka till toppen]


Realtidssökning

Sök efter hot när du öppnar, sparar eller laddar ned misstänkta filer

Beskrivning

Data samlas in för att bygga upp en kunskapsbas för att förbättra upptäcktsnivån och minska antalet falska varningar.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Filnamn
Filsökväg
IP-adress
Ursprunglig URL
Misstänkta filer
Uppgiftsschemaläggare
WMI-information
Gruppnamn nätverk

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Genomsökningsinställning > Sök efter hot när du öppnar, sparar eller laddar ned misstänkta filer

  Sök efter hot när du öppnar, sparar eller laddar ned misstänkta filer

[Tillbaka till toppen]

Aktivera maskininlärning för att skydda mot nya eller okända hot

Beskrivning

Data som samlas in för maskininlärning används för att identifiera om en fil är skadlig och finjustera våra logik- och mönsterdefinitioner.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Filnamn
Filsökväg
URL
Sökväg
Domännamn
Kontonamn

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Genomsökningsinställning > Aktivera maskininlärning för att skydda mot nya eller okända hot

  Aktivera maskininlärning för att skydda mot nya eller okända hot

[Tillbaka till toppen]

Säkerhetskopiera filer som krypterats eller modifierats av misstänkta program

Beskrivning

Vi samlar in dessa data för att förbättra våra lösningar och rapportera till kunder.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Återställd fils namn

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Genomsökningsinställning > Säkerhetskopiera filer som krypterats eller modifierats av misstänkta program

  Säkerhetskopiera filer som krypterats eller modifierats av misstänkta program

[Tillbaka till toppen]


Aktiv bevakning
Beskrivning

Aktiv bevakning övervakar systemaktiviteten i realtid och vidtar åtgärder när programmet bryter mot en policy.

Data som samlas in används för att förbättra upptäcktsnivån och minska antalet falska varningar.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Registernyckel
Registervärde
URL

Filnamn
Filsökväg
IP-adress
Ursprunglig URL
Gruppnamn nätverk

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Genomsökningsinställning > Kontrollera om program försöker göra obehöriga ändringar i systeminställningar som kan hota din säkerhet

  Kontrollera om program försöker göra obehöriga ändringar i systeminställningar som kan hota din säkerhet

[Tillbaka till toppen]


Skydd mot webbhot
Beskrivning

Data som samlas in används för att förbättra upptäcktsnivån och minska antalet falska varningar.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

IP-adress
URL
Filnamn
Filsökväg
Ursprunglig URL
Gruppnamn nätverk

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönstret > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Webbhot > Blockera potentiellt farliga webbplatser

  Blockera potentiellt farliga webbplatser

[Tillbaka till toppen]


Förhindrande av kryphål i webbläsare
Beskrivning

Analyserar skadliga webbadresser och skadliga skript på webbplatser.

Data som samlas in används för att förbättra upptäcktsnivån och minska antalet falska varningar.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

URL

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Webbhot > Förhindra att Internet Explorer, Firefox och Chrome kör skadliga skript på smittade webbplatser

  Förhindra att Internet Explorer, Firefox och Chrome kör skadliga skript på smittade webbplatser

[Tillbaka till toppen]


Firewall Booster
Beskrivning

Data som samlats in av Firewall Booster används för att öka noggrannheten och detekteringsgraden för varje mönsterregel.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Källans IP och portnummer
Mottagarens IP och portnummer

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Nätverk > Aktivera Firewall Booster om du vill förstärka skyddet du får via Windows-brandväggen och identifiera botnet-program som kan kapa din dator via en fjärrkontroll

  Aktivera Firewall Booster om du vill förstärka skyddet du får via Windows-brandväggen och identifiera botnet-program som kan kapa din dator via en fjärrkontroll

[Tillbaka till toppen]


Supportverktyg
Beskrivning

Insamlade data används för att felsöka användarnas problem.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte använda supportverktyget för att rapportera problem.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Felsökningsloggar från Trend Micro-produkter
Moduler
Systeminformation
Enhetsnamn
Kontonamn
Filsökväg
Upptäckta misstänkta filer

Plats för funktionskonfigurering
 • Supportverktygskonsol – För insamling av felsökningslogg på fliken ”(A) Felsök”

  (A) Felsök

  (A) Felsök


  Användare kan välja att automatiskt skicka loggdata till Trend Micro.

  Användare kan välja att automatiskt skicka loggdata till Trend Micro

 • Supportverktygskonsol – För insamling av skadlig logg på fliken ”(B) Hot”

  (B) Hot

  (B) Hot

[Tillbaka till toppen]


Enkelt lösenord
Beskrivning

Lösenordsdata används för att tillåta kunder att få tillgång till deras Trend Micro-produkters inställningar och Vault.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte ställa in lösenordsskydd.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

E-postadress och enkelt lösenord

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönster > Inställningar > Övriga inställningar > Lösenord

  Enkelt lösenord

[Tillbaka till toppen]


Verktygsfält mot spam
Beskrivning

E-postdata används för Nätfiske-poäng.

Om användare inte vill använda datainsamling ska de inte använda den här funktionen.

Uppgifter som överförs till Trend Micro

Skräppost
E-postmeddelanden som rapporteras av användare som ej skräppost

Plats för funktionskonfigurering
 • Huvudfönstret > Inställningar > Internet- och e-postkontroller > Skräppost och e-postade filer.

  Verktygsfält mot spam

[Tillbaka till toppen]