Trend Micro Maximum Security Datainnsamlingsinformasjon

 • Solution ID:1120413
 • Last Updated:Sep. 18, 2019 12:54 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019, 2020;
 • Datainnsamlingsinformasjon | Maximum Security | Norwegian

Trend Micro Maximum Security inkluderer følgende moduler som kan forårsake at tilsvarende personopplysninger kan bli overført til Trend Micro.

For å avstå fra innhenting av personopplysninger, kan spesifikke moduler deaktiveres.

Detaljert informasjon og instruksjon om dette gis nedenfor. Moduler som ikke kan deaktiveres vises nedenfor:Standardinnsamling

Trend Micro Maximum Security innhenter og overfører automatisk følgende data, enkelte av disse kan anses som personopplysninger i enkelte jurisdiksjoner etter installering/aktivering av produktet. Det er nødvendig å innhente disse dataene for å tilby sikkerhetsfunksjonene på dette produktet. Derfor kan du ikke deaktivere disse funksjonene. Hvis du ikke vil at Trend Micro skal få tilgang til disse dataene, avinstallere og slutte å bruke produktet.


Google Analytics
Beskrivelse

Google Analytics-informasjon brukes for å forbedre brukeropplevelsen.

Data overført til Trend Micro

IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Installasjon
Beskrivelse

Dataene brukes for feilsøking når det oppstår en installasjonsfeil, og for å identifisere datamaskinen din og nettverksmiljøet ditt på riktig måte for å kunne tilby bedre støtte.

Data overført til Trend Micro

Produktets feilsøkingslogger
IP-adresse
MAC-adresse
Gateway BSSID
Gateway MAC-adresse
Beskrivelse av datamaskinen

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke vil at disse dataene skal innhentes, ikke installer programmet på enheten din.

[Tilbake til toppen]


Lisensbehandling
Beskrivelse

Lisensbehandling bruker innhentet data for å identifisere kundekontoer til bruk for kundestøtte.

Data overført til Trend Micro

E-postadresse
Passord
Fornavn
Etternavn
Beskrivelse av datamaskinen
Fysisk adresse (Japan)
Telefonnummer (Japan)
Fødselsdato (Japan)
IP-adresse
MAC-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, vennligst må du avinstallere programmet fra enheten din.

Merk: Gjelder kun for nye kunder med fullstendig lisens som velger å opprette en Trend Micro-konto som bruker produktet under installasjon.

[Tilbake til toppen]


Aktive -oppdateringer
Beskrivelse

Aktiv oppdatering henter inn IP-informasjon for å gi Trend Micro tilgang til å finne om enheten har oppdatert beskyttelse mot seneste versjon av skadelig programvare.

Data overført til Trend Micro

IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, vennligst må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Feil Logg Auto Tilbakemelding
Beskrivelse

Trend Micro bruker disse dataene for å feilsøke problemer oppleved ved bruk av produktet.

Data overført til Trend Micro

Produktets logger over feilsøking og søppelkasser
Systeminformasjon
Windows-systemhendelseslogger
IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

. Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, vennligst må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Konfigurerbare funksjoner

Trend Micro Maximum Security inkluderer følgende funksjoner, som kan innhente og overføre følgende data, enkelte av disse kan anses som personlige i visse jurisdiksjoner, til Trend Micro. Du kan deaktivere alle disse funksjonene til enhver tid for å forhindre at de korresponderende dataene blir sendt til Trend Micro.


Del informasjon om trusler med Trend Micro
Beskrivelse

Å dele trusselinformasjon med Smart Protection Network gjør det mulig for Trend Micro å raskt identifisere og iverksette tiltak mot nye trusler.

Del informasjon om trusler med Trend Micro kontrollerer data innhentet via følgende funksjoner:

 • Manuell skanning
 • Planlagt skanning
 • Sanntidsskanning
 • Hindre utnyttelse av nettleseren
 • Firewall Booster
Data overført til Trend Micro

Del informasjon om trusler med Trend Micro kontrollerer informasjon innhentet via følgende funksjoner:

Registre over oppdagelse av skadelig programvare (filnavn, filbane, IP-adresse, URL, registernøkkel, registerverdi, oppdaget programnavn/bane)

Brannmurregistre (kilde-IP og portnummer, måldatamaskinens IP- og portnummer)

Secure Erase - slettet filnavn

Registre for Wi-Fi Advisor (oppdaget appnavn, app-ID, app-MAC, NIC ID, NIC-navn, NIC MAC-adresse)

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Andre Innstillinger > Smart Protection Network > Del informasjon om trusler med Trend Micro

  Del informasjon om trusler med Trend Micro

  Merk: Hvis du kun vil deaktivere datainnsamlingen for en spesifikk funksjon, deaktiver hver funksjon separat ved å bruke de relaterete produktsortererne. Se i den elektroniske hjelpen for mer informasjon.

[Tilbake til toppen]


Del informasjon om datamaskinytelse med Trend Micro
Beskrivelse

Trend Micro bruker disse dataene for å optimalisere ytelsen av dine enheter og designe nye funksjoner for å ytterligere beskytte kundene våre.

Data overført til Trend Micro

Del informasjon om trusler med Trend Micro kontrollerer informasjon innhentet via følgende funksjoner:

MAC-adresse
Filnavn
Systeminformasjon
Produktinnstillinger
IP-adresse
Nettleserinnstillinger
Installerte programmer
Prosesser som kjører
Produktbrukergrensesnitt vist
brukerinteraksjon med produktbrukergrensesnitt

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Andre Innstillinger > Smart Protection Network > Del informasjon om trusler med Trend Micro

  Del informasjon om trusler med Trend Micro

  Merk: Hvis du kun vil deaktivere datainnsamlingen for en spesifikk funksjon, deaktiver hver funksjon separat ved å bruke de relaterete produktsortererne. Se i den elektroniske hjelpen for mer informasjon.

[Tilbake til toppen]


Beskyttelse mot trusler på nettet
Beskrivelse

Innsamlede data brukes til å oppdage trusler og redusere falske alarmer

Data overført til Trend Micro

IP-adresse
URL
Filnavn
Filbane
Opprinnelige URL

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Trusler på web > Blokker potensielt farlige nettsteder

  Blokker potensielt farlige nettsteder

[Tilbake til toppen]


Beskytt en annen enhet
Beskrivelse

Denne informasjonen brukes for å informere brukere om hvilke oppdagede enheter som er beskyttet av Trend Micro-produkter.

Ikke skann nettverket ditt ved bruk av Beskytt en annen enhet, hvis du ikke ønsker å overføre informasjon til Trend Micro.

Data overført til Trend Micro

Gateway-BSSID
Gateway Mac-adresse
IP-adresse

Bluetooth-navn og -adresse
Vertsnavn
datamaskinens navn og ID

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • OPTION 1: Velkomstside

  Velkomstside

 • OPTION 2: Hovedkonsoll > Enhet > Beskytt en annen enhet > Velg

  Velg

 • OPTION 3: Hovedkonsoll > Beskytt en annen enhet > Skann nettverket for å finne enheter

  Skann nettverket for å finne enheter

 • Hurtigdialog:

  Beskytt en annen enhet

  Beskytt en annen enhet

[Tilbake til toppen]


Trend Micro Toolbar
Beskrivelse

Informasjonen hentes inn for at Trend Micro skal kunne analysere og kontrollere sikkerheten på disse URLene.

Data overført til Trend Micro

Uklassifisert URL
IP-adresse address

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Personvernskanner: Hovedkonsoll > Personvern > Personvernskanner > Konfigurer

  Trend Micro Toolbar

  Personvernskanner

 • Beskyttelse for sosiale nettverk: Hovedkonsoll > Personvern > Beskyttelse for sosiale nettverk > Konfigurer

  Trend Micro Toolbar

  Beskyttelse for sosiale nettverk

[Tilbake til toppen]


Kundestøtteverktøy
Beskrivelse

Innsamlede data bidrar til diagnostisering av brukernes problemer.

For å velge bort datainnsamlig bør brukere ikke bruke kundestøtteverktøyet for å rapportere problemer.

Data overført til Trend Micro

Feilsøkingslogger fra Trend Micro-produkter
Moduler
Systeminformasjon
Enhetsnavn
Kontonavn
Filbane
Oppdagede mistenkelige filer

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Konsoll for kundestøtteverktøy- For samlet feilsøkingslogg i «(A) Feilsøking»

  (A) Feilsøking

  (A) Feilsøking


  Brukere kan velge å sende inn loggdata til Trend Micro automatisk.

  Brukere kan velge å sende inn loggdata til Trend Micro automatisk

 • Konsoll for kundestøtteverktøy- For samlet logg over skadelige i «(B) Trusler»

  (B) Trusler

  (B) Trusler

[Tilbake til toppen]


Enkelt passord
Beskrivelse

Passorddata brukes for å la kunder få tilgang til sine Trend Micro-produktinnstillinger og Vault.

For å velge bort datainnsamling bør brukere ikke stille inn passordbeskyttelse.

Data overført til Trend Micro

E-postadresse
Passord
Passordhint

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Andre innstillinger > Passord

  Enkelt passord

[Tilbake til toppen]


Anti-spam-verktøylinje
Beskrivelse

E-postdata brukes til E-post Phishing Score.

Brukere bør ikke ta i bruk denne funksjonen dersom de ønsker å avstå fra innsamling av data.

Data overført til Trend Micro

E-poster med spam
E-post rapportert av brukere som ikke-spam

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Spam og filvedlegg fra e-post.

  Anti-spam-verktøylinje

[Tilbake til toppen]


Svindelstopper
Beskrivelse

E-postdata brukes til å oppdage svindelpost og skadelig post.

For å velge bort datainnsamling bør brukere ikke bruke denne funksjonen.

Data overført til Trend Micro

E-postsender
E-postemne
E-postinnhold

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Enable Fraud Buster

Security Scan

Check Evidence

[Tilbake til toppen]