Trend Micro Maximum Security Datainnsamlingsinformasjon

 • Solution ID:1120413
 • Last Updated:Aug. 06, 2018 1:36 AM (PST)
 • Applies to:Maximum Security - 2018, 2019;
 • Datainnsamlingsinformasjon | Maximum Security | Norwegian

Trend Micro Maximum Security inkluderer følgende moduler som kan forårsake at tilsvarende personopplysninger kan bli overført til Trend Micro.

For å avstå fra innhenting av personopplysninger, kan spesifikke moduler deaktiveres.

Detaljert informasjon og instruksjon om dette gis nedenfor. Moduler som ikke kan deaktiveres vises nedenfor:Google Analytics
Beskrivelse

Google Analytics-informasjon brukes for å forbedre brukeropplevelsen.

Data overført til Trend Micro

IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Installasjon
Beskrivelse

Informasjonen brukes til feilsøking når det oppstår en installasjonsfeil, og for å forbedre brukeropplevelsen.

Data overført til Trend Micro

Produktets feilsøkingslogger
IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Lisensbehandling
Beskrivelse

Lisensbehandling bruker innhentet data for å identifisere kundekontoer til bruk for kundestøtte.

Data overført til Trend Micro

Passord
E-postadresse
Fornavn
Etternavn
Navn på datamaskin
Fysiske adresse
Telefonnummer
IP-adresse
Mac-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Smart Protection Network
Beskrivelse

Vi behandler informasjonen for å forbedre brukervennligheten på produktene våre.

Data overført til Trend Micro

Del informasjon om trusler med Trend Micro kontrollerer informasjon innhentet via følgende funksjoner:

Trend Micro Toolbar
Manuell skanning / Planlegg skanning
Sanntidsskanning
Aktiv overvåking
Webtrusselbeskyttelse
Hindre utnyttelse av nettleser
Firewall Booster
Anti-spam-verktøylinje, og inkluderer:
- Alle registreringer av skadelig programvare
- Secure Erase - slettet filnavn
- Wi-Fi Advisor
- Registrert navn for tilgangspunkt
- Tilgangspunkt ID
- Tilgangspunkt MAC
- NIC-ID
- NIC-navn
- NIC MAC

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Andre Innstillinger > Smart Protection Network > Del informasjon om trusler med Trend Micro

  Del informasjon om trusler med Trend Micro

[Tilbake til toppen]


Beskytt en annen enhet
Beskrivelse

Denne informasjonen brukes for å informere brukere om hvilke oppdagede enheter som er beskyttet av Trend Micro-produkter.

Ikke skann nettverket ditt ved bruk av Beskytt en annen enhet, hvis du ikke ønsker å overføre informasjon til Trend Micro.

Data overført til Trend Micro

Gateway-BSSID
Gateway Mac-adresse
IP-adresse

Bluetooth-navn og -adresse
Vertsnavn
datamaskinens navn og ID

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • OPTION 1: Velkomstside

  Velkomstside

 • OPTION 2: Hovedkonsoll > Enhet > Beskytt en annen enhet > Velg

  Velg

 • OPTION 3: Hovedkonsoll > Beskytt en annen enhet > Skann nettverket for å finne enheter

  Skann nettverket for å finne enheter

 • Hurtigdialog:

  Beskytt en annen enhet

  Beskytt en annen enhet

[Tilbake til toppen]


Aktive -oppdateringer
Beskrivelse

Aktiv oppdatering henter inn IP-informasjon for å gi Trend Micro tilgang til å finne om enheten har oppdatert beskyttelse mot seneste versjon av skadelig programvare.

Data overført til Trend Micro

IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, vennligst må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


Skanner til nettskylagring
Beskrivelse

Det oppdagede filnavnet brukes for å lage skannerrapporter for kundene.

Brukernavnet brukes for å opprette og sende rapporter til kunder via e-post.

IP-adressen oppbevares kun som en referanse.

Data overført til Trend Micro

Konto (e-postadresse)
Brukernavn
Navn på skadelige filer i One Drive og Dropbox
IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Informasjon > Skanner til nettskylagring > Åpne

  Skanner til nettskylagring > Åpne

  Skanner til nettskylagring

  Skanner til nettskylagring

  Ikke logg på Skanner til nettskylagring eller klikk på Start skanning-knappen hvis du ikke ønsker å overføre informasjon til Trend Micro.

[Tilbake til toppen]


Feil Logg Auto Tilbakemelding
Beskrivelse

Vi bruker denne informasjonen til feilsøking av kundeproblemer.

Data overført til Trend Micro

Produktet feilsøker logger og søppelkasser
Windows-systemets hendelseslogger
IP-adresse

Funksjon Konfigurasjon Plassering

Denne funksjonen kan ikke deaktiveres.

Hvis du ikke ønsker at denne informasjonen skal hentes inn, må du avinstallere programmet fra enheten din.

[Tilbake til toppen]


PC Health Checkup og brukeretikette
Beskrivelse

Vi bruker denne informasjonen for å optimere enhetens ytelse for kunden, og designe nye funksjoner for å kunne hjelpe kundene våre ytterliger.

Data overført til Trend Micro

MAC-adresse
Filnavn
Systeminformasjon
Produktinnstillinger
IP-adresse
Bluetooth-navn

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > PC Health Checkup

  PC Health Checkup

 • Hovedkonsoll > Andre Innstillinger > Smart Protection Network > Del informasjon om datamaskinytelse med Trend Micro

  Del informasjon om datamaskinytelse med Trend Micro

[Tilbake til toppen]


Trend Micro Toolbar
Beskrivelse

Informasjonen hentes inn for at Trend Micro skal kunne analysere og kontrollere sikkerheten på disse URLene.

Data overført til Trend Micro

Uklassifisert URL
IP-adresse address

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Personvernskanner: Hovedkonsoll > Personvern > Personvernskanner > Konfigurer

  Trend Micro Toolbar

  Personvernskanner

 • Beskyttelse for sosiale nettverk: Hovedkonsoll > Personvern > Beskyttelse for sosiale nettverk > Konfigurer

  Trend Micro Toolbar

  Beskyttelse for sosiale nettverk

[Tilbake til toppen]


Manuell skanning / Planlagt skanning
Beskrivelse

Manuelle og planlagte skanninger brukes for å oppdage trusler på brukernes enheter.

Informasjon hentes inn for å forbedre trusseldetektering og generere rapporter.

Brukere som ønsker å avstå fra innhenting av informasjon, bør ikke skanne enhetene sine.

Data overført til Trend Micro

Filnavn og komplette bane
IP-adresse
Opprinnelige URL

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Manuell skanning:
  • OPTION 1: Hovedkonsoll > Pil-ikon > Hurtigskanning > Full skanning > Egendefinert skanning

   Hurtigskanning > Full skanning > Egendefinert skanning

  • OPTION 2: Trend Micro-snarvei > Skann nå

   Skann nå

  • OPTION 3: Nedtrekksmeny

   Nedtrekksmeny

 • Planlagt skanning: Hovedkonsoll > Innstillinger > Planlagt skanning > “Utfør en planlagt skanning av datamaskinen”

  Utfør en planlagt skanning av datamaskinen

[Tilbake til toppen]


Sanntidsskanning

Skann etter trusler når du åpner, lagrer eller laster ned mistenkelige filer

Beskrivelse

Informasjonen innhentes for å bygge en kunnskapsbase for å bli bedre til å gjenkjenne trusler, og redusere falske alarmer.

Data overført til Trend Micro

Filnavn
Filbane
IP-Adresse
Opprinnelige URL
Mistenkelige filer
Oppgave
Planlegger
Informasjon om WMI (Windows Management Instrumentation)
Navnet på nettverksguppen

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Skannerinnstillinger > Skann etter trusler når du åpner, lagrer eller laster ned mistenkelige filer

  Skann etter trusler når du åpner, lagrer eller laster ned mistenkelige filer

[Tilbake til toppen]

Aktiver maskinlæring for å beskytte deg mot nye eller ukjente trusler

Beskrivelse

Data som er samlet inn til maskinlæring brukes til å fastslå hvorvidt en fil er skadelig, og til å skreddersy vår motorlogikk og mønsterdefinisjoner.

Data overført til Trend Micro

Filnavn
Filbane
URL
Bane
Domenenavn
Kontonavn

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Skannerinnstillinger > Aktiver maskinlæring for å beskytte deg mot nye eller ukjente trusler

  Aktiver maskinlæring for å beskytte deg mot nye eller ukjente trusler

[Tilbake til toppen]

Sikkerhetskopier filer som er kryptert eller modifisert av mistenkelige programmer

Beskrivelse

Vi samler inn data for å forbedre løsningene våre, og for å tilby kundene våre rapporter.

Data overført til Trend Micro

Gjenopprettet filnavn

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Skannerinnstillinger > Sikkerhetskopier filer som er kryptert eller modifisert av mistenkelige programmer

  Sikkerhetskopier filer som er kryptert eller modifisert av mistenkelige programmer

[Tilbake til toppen]


Aktiv overvåkning
Beskrivelse

Aktiv Overvåkning overvåker systemet i sanntid og griper inn dersom et program gjør noe som bryter med retningslinjer.

Innsamlede data brukes til å oppdage trusler og redusere falske alarmer.

Data overført til Trend Micro

Registeringsnøkkel
Verdi og URL

Filnavn
Filbane
IP-Adresse
Opprinnelige URL
Navnet på nettverksguppen

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Skannerinnstillinger > Kontroller om programmer forsøker å utføre uautoriserte endringer i systeminnstillingene, noe som kan true sikkerheten

  Kontroller om programmer forsøker å utføre uautoriserte endringer i systeminnstillingene, noe som kan true sikkerheten

[Tilbake til toppen]


Webtrusselbeskyttelse
Beskrivelse

Innsamlede data brukes til å oppdage trusler og redusere falske alarmer.

Data overført til Trend Micro

IP-adresse
URL
Filnavn
Filbane
Opprinnelige URL
Navnet på nettverksguppen

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Trusler på web > Blokker potensielt farlige nettsteder

  Blokker potensielt farlige nettsteder

[Tilbake til toppen]


Hindre utnyttelse av nettleseren
Beskrivelse

Analyser skadelige URL-adresser og skadelige skript på nettsider.

Innsamlede data brukes til å oppdage trusler og redusere falske alarmer.

Data overført til Trend Micro

URL

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Trusler på web > Forhindrer at Explorer, Firefox og Chrome kan kjøre skadelige skript på infiserte nettsteder

  Forhindrer at Explorer, Firefox og Chrome kan kjøre skadelige skript på infiserte nettsteder

[Tilbake til toppen]


Firewall Booster
Beskrivelse

Data innhentet av Firewall Booster brukes til å øke hver rutine-regels nøyaktighet og antall funn.

Data overført til Trend Micro

Kilde-IP og portnummer
Måldatamaskinens IP- og portnummer

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Nettverk > Aktiver Firewall Booster for å styrke den beskyttelsen Windows-brannmur gir deg, og oppdage botnet-programmer som kan kapre datamaskinen din med ekstern kontroll

  Aktiver Firewall Booster for å styrke den beskyttelsen Windows-brannmur gir deg, og oppdage botnet-programmer som kan kapre datamaskinen din med ekstern kontroll

[Tilbake til toppen]


Kundestøtteverktøy
Beskrivelse

Innsamlede data bidrar til diagnostisering av brukernes problemer.

Brukere bør unngå å bruke kundestøtteverktøyet til å rapportere problemer dersom de ønsker å avstå fra innsamling av data.

Data overført til Trend Micro

Feilsøkingslogger fra Trend Micro-produkter
Moduler
Systeminformasjon
Enhetens navn
Kontonavn
Filbane og oppdagede mistenkelige filer

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Konsoll for kundestøtteverktøy- For samlet feilsøkingslogg i «(A) Feilsøking»

  (A) Feilsøking

  (A) Feilsøking


  Brukere kan velge å sende inn loggdata til Trend Micro automatisk.

  Brukere kan velge å sende inn loggdata til Trend Micro automatisk

 • Konsoll for kundestøtteverktøy- For samlet logg over skadelige i «(B) Trusler»

  (B) Trusler

  (B) Trusler

[Tilbake til toppen]


Enkelt passord
Beskrivelse

Passorddata brukes til å gi brukerne adgang til egne Trend Micro innstillinger og Brukerdata.

Brukere bør ikke konfigurere passordbeskyttelse dersom de ønsker å avstå fra innsamling av data.

Data overført til Trend Micro

E-postadresse og ett passord

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Andre innstillinger > Passord

  Enkelt passord

[Tilbake til toppen]


Anti-spam-verktøylinje
Beskrivelse

E-postdata brukes til E-post Phishing Score.

Brukere bør ikke ta i bruk denne funksjonen dersom de ønsker å avstå fra innsamling av data.

Data overført til Trend Micro

E-poster med spam
E-poster rapportert som ikke-spa

Funksjon Konfigurasjon Plassering
 • Hovedkonsoll > Innstillinger > Internett- og e-postkontroller > Spam og filvedlegg fra e-post

  Anti-spam-verktøylinje

[Tilbake til toppen]